Bullettin


It-Tieni Ħadd ta' matul is-Sena

Il-Magħmudija tal-Mulej

L-Epifanija tal-Mulej

Festa tal-Familja Mqaddsa – Ġesù, Marija u Ġużeppi

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent