Bullettin


It-Tieni Ħadd Tal-Avvent

L-Ewwel Ħadd Tal-Avvent

Festa ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu

It-Tlieta u Tletin Ħadd ta’ matul is-Sena

It-Tnejn u Tletin Ħadd ta’ matul is-Sena