Bullettin


Is-Solennita' tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu

Solennita’ tat-Trinita' Qaddisa

Solennita’ tal-Pentekoste

Solennita' tat-Tlugħ fis-sema tal-Mulej

Ir-Ħames Ħadd tal-Għid