Bullettin


It-Tnax-il Ħadd ta' matul is-Sena

Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej

Solennita' tat-Trinita Qaddisa

L-Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja - Pentekoste

Tlugħ il-Mulej fis-Sema