Bullettin


It-Tielet Ħadd ta’ l-Avvent

It-Tieni Ħadd ta’ l-Avvent

L-Ewwel Ħadd ta’ l-Avvent

Solennita ta’ Kristu Sultan

II-Tnejn u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena