Bullettin


II-Ħamsa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-Sena

L-Anniversarju tat-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-Sena

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-Sena

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-Sena